Appingedam
Appingedam heeft twee industrieterreinen en enkele bedrijventerreinen. In het centrum is een ruim winkelaanbod. Op het voormalig gasfabriekterrein De Tip (Westertip) wordt een kleine woonwijk gebouwd met circa 150 huizen.
Bedum
Voorheen had de gemeente Bedum naast het station ook een stopplaats aan de spoorlijn Groningen - Delfzijl, te weten stopplaats Wolddijk. Deze lag ten westen van de plaats Bedum.
Bellingwedde
In het dorp Wedde ligt het Huis te Wedde of de Wedderborg, een kasteeltje dat oorspronkelijk dateert uit de veertiende eeuw. Vanuit het kasteel werd de heerlijkheid Westerwolde bestuurd. In 1619 verwierf de stad Groningen Westerwolde.
De Marne
Het gebied van de huidige gemeente behoort van oudsher tot de belangrijkste landbouwgebieden van de provincie Groningen. De streek wordt gekenmerkt door relatief grote akkerbouwbedrijven.
Delfzijl
In Noordoost-Groningen vervult de gemeente een centrumfunctie. Delfzijl beschikt over voorzieningen op het gebied van gezondheid en onderwijs , sport en cultuur.
Eemsmond
De gemeente beslaat een oppervlakte van 551,24 km² en is daarmee één van de grotere gemeenten in Nederland. De dorpskernen variëren van 75 tot ca. 5600 inwoners per plaats.
Groningen
(3)
De stad heeft een oppervlakte van 83,69 km². De huidige gemeente ontstond op 1 januari 1969 toen de voormalige gemeenten Hoogkerk en Noorddijk en een deel van de gemeente Bedum (Beijum) bij Groningen werden gevoegd.
Grootegast
In 2013 is op basis van het advies Grenzeloos Grunnen in de provincie Groningen een traject gestart richting een gemeentelijke herindeling.
Haren
In Haren is de grootste botanische tuin van Nederland gelegen, de Hortus Haren. Op een oppervlakte van circa 20 hectare groeien en bloeien planten uit alle streken van Nederland en de rest van de wereld.
Hoogezand-Sappemeer
De huidige gemeente Hoogezand-Sappemeer maakte oorspronkelijk deel uit van het gebied het Gorecht dat bestuurd werd door de stad Groningen. De dorpen Westerbroek en Kropswolde waren destijds al kerspelen in het Gorecht.
Leek
De bekendste attractie is het landgoed Nienoord dat van oorsprong onder Midwolde valt, maar tegenwoordig als onderdeel van Leek wordt gezien. Op het landgoed ligt de borg Nienoord, waarin het Nationaal Rijtuigmuseum is gevestigd.
Loppersum
De huidige gemeente Loppersum ontstond in 1990 door samenvoeging van de gemeenten Stedum, Middelstum., 't Zandt en de oude gemeente Loppersum.
Marum
In de gemeente Marum spreekt een deel van de bevolking, met name de ouderen Westerkwartiers. Dit is het Gronings dialect dat het meest lijkt op de Friese taal. De gemeente ligt tegen de grens tussen Groningen en Friesland.
Menterwolde
De gemeente Menterwolde ontstond op 1 januari 1990 door samenvoeging van de gemeenten Oosterbroek, Muntendam en Meeden. De nieuwe gemeente droeg aanvankelijk de naam Oosterbroek.
Oldambt
In januari 2008 besloten de drie gemeenten onder druk van de provincie Groningen tot de gemeentelijke fusie, mede omdat tussen Scheemda en Winschoten rondom het kunstmatige Oldambtmeer het Blauwestad-project wordt aangelegd.
Pekela
Pekela is een typische veenkoloniale gemeente. De geschiedenis van de gemeente geeft dan ook een mooi voorbeeld van de verschillende ontwikkelingsfasen van de doorsnee veenkolonie.
Slochteren
De gemeente Slochteren heeft een lintbebouwing die in grote lijnen een zandrug volgt. Deze is als restant van de ijstijd overgebleven. Andere overblijfselen daarvan vindt men in de vorm van pingo's en een keileemrug in Schildwolde.
Stadskanaal
Op 1 januari 1969 werd een deel van de voormalige gemeente Wildervank gevoegd bij de voormalige gemeente Onstwedde. De nieuwe gemeente kreeg de naam Stadskanaal.
Ten Boer
Het lot van de gemeente hing bij de gemeentelijke herindeling in 1990 aan een zijden draadje, de norm was dat een gemeente ongeveer 10.000 inwoners diende te hebben, en Ten Boer voldeed daar niet aan.
Veendam
Ambtelijk is de gemeente samen met buurgemeente Pekela gefuseerd. De ambtelijke organisatie heet De Kompanjie. De gemeente kreeg haar huidige grenzen in 1969 toen een deel van de voormalige gemeente Wildervank bij Veendam werd gevoegd.
Vlagtwedde
In 1968 werd Hebrecht van de voormalige gemeente Bellingwolde - dat vanaf toen samen met Wedde de nieuwe gemeente Bellingwedde ging vormen - toegevoegd aan de gemeente Vlagtwedde.
Winsum
(1)
De huidige gemeente Winsum ontstond bij de gemeentelijke herindeling in de provincie Groningen in 1990. Bij die operatie werden de voormalige gemeenten Adorp, Baflo en Ezinge bij de oude gemeente Winsum gevoegd.
Zuidhorn
Binnen de huidige gemeente liggen de oude cultuurlandschappen Middag en Humsterland, ook wel samen aangeduid als Middag-Humsterland. Dit gebied ligt rond en boven het dorp Oldehove en is het oudste cultuurlandschap van West-Europa.