Almere
(2)
Almere is in de tweede helft van de twintigste eeuw ontwikkeld als tweede grotere stad in de provincie Flevoland. Inmiddels behoort Almere tot de 10 grootste gemeenten van Nederland.
Dronten
Dronten staat bekend als de plaats waar agrarische studenten kunnen studeren aan de CAH Vilentum Hogeschool. De school maakt deel uit van Aeres.
Lelystad
(6)
Lelystad kent vier grote bedrijventerreinen, Oostervaart aan de noordoostzijde van de stad, Noordersluis aan de zuidwestelijke zijde van de stad en Flevo- en Larserpoort beide aan de zuidoostelijke zijde van de stad.
Urk
De belangrijke economische pijler van het dorp is de visserij. Van oudsher waren de Urkers aangewezen op de visserij en, in mindere mate, op de landbouw om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.
Noordoostpolder
De Noordoostpolder is hoofdzakelijk een agrarische gemeente met veel akkerbouw. In 2012 werd een vergunning voor opsporen van schaliegas in de NOP verleend. Aan de westkust van de polder wordt Windpark Noordoostpolder aangelegd.
Zeewolde
De eerste inwoners van de gemeente waren vooral veehouders en akkerbouwers. Door de sterke bevolkingsgroei van Zeewolde nadien zijn agrariërs echter relatief een steeds kleinere groep geworden.